Onze kwaliteistroef

U bent hier: Home / Onze knowhow / Onze kwaliteistroef

COPHANA verstrekt zijn klanten een hoogwaardige dienstverlening, die beantwoordt aan de strengste normen die in de zorgsector worden gehanteerd, en wij werken volgens kwaliteitsnormen die hoger zijn dan wat gangbaar is op de markt.

 

COPHANA bestaat uit een team van goedopgeleide professionals. Zij geven elke dag het uiterste van zichzelf om u een hoogwaardige dienstverlening, een snelle respons en een grote beschikbaarheid en flexibiliteit te garanderen. Uw samenwerking met COPHANA betekent voor ons een engagement en garanties voor een goed afhandeling van alle operaties. Bij COPHANA is elke medewerker goed vertrouwd met de duidelijk gedefinieerde kwaliteitsdoelstellingen.

 

Bovendien zijn wij een dienstverlener die zich aanpast aan uw wensen en die perfect beantwoordt aan uw verwachtingen. Bij COPHANA leveren wij verregaand maatwerk; u kunt dus al uw eisen kenbaar maken en ons uw eigen lastenboek voor uzelf en uw klanten kunt bezorgen. COPHANA verbindt zich ertoe om uw "Kwaliteitshandleiding" na te leven.

 

Onze kwaliteitsgaranties:

 

 • COPHANA voldoet voor 100 % aan de normen voor "Good Distribution Practices" (GDP) die van kracht zijn in de Europese Unie.
 • Alle operaties en procedures gebeuren onder toezicht van onze verantwoordelijke apotheker. 
 • De procedures van COPHANA worden afgestemd op die van de laboratoria. 
 • Volledige en onvoorwaardelijke transparantie bij alle handelingen voor onze klanten. U beschikt "online" over alle details van de transacties, inclusief de lotnummers en de vervaldata van de geleverde producten. Totale naspeurbaarheid van de loten vanaf de ontvangst tot aan het leveringspunt.
 • Wij hebben een "Kwaliteitssysteem" geïmplementeerd dat continu borg staat voor de opleiding van het personeel en de verbetering van de werkprocessen en -systemen. 
 • Onze foutmarge bij de verwerking van de bestellingen is < 2,4/1000 orderlijnen. Wij hebben tools geïntroduceerd waarmee die foutmarge maandelijks wordt gemeten.
 • Wij slagen erin om meer dan 90 % van onze leveringen @ dag D+1 uit te voeren. 
 • Elke nieuwe opname in de stock gebeurt binnen de 3 dagen. 
 • De voorbereiding en de opvolging van bestellingen worden via computer beheerd en gecontroleerd.
 • Gecomputeriseerde picking, met strenge toepassing van FEFO- en FIFO-regels binnen de FEFO.
 • Geautomatiseerd beheer voor het uit voorraad nemen van producten die de uiterste verkoopdatum hebben overschreden De uiterste verkoopdatum is standaard ingesteld op 180 dagen voor de vervaldatum, maar die parameter kan worden aangepast volgens de wensen van de klant. De goederen worden dan verplaatst naar de vernietigingszone in afwachting van instructies van de klant.

 

Als er ondanks alle maatregelen toch een probleem optreedt, dan worden klachten binnen de 5 dagen behandeld. Daarvoor hebben wij een geïntegreerd klachtenbeheersysteem geïntroduceerd met een "face-to-face" service. U hebt uw eigen contactpersoon binnen de klantenservice die uw klacht volledig zal opvolgen. 

 

COPHANA is erkend voor het volledige farmaceutische disitributieproces en bezit onder meer de volgende licenties:

 • nr. 159 - "KB/AR 6 juni 1960" voor de verdeling van geneesmiddelen.
 • nr. 154 - "KB/AR 12 april 1974" voor de verdeling van hormonen.
 • I.92.00.11.SP "KB/AR 31 december 1930" voor de verdeling van verdovende middelen.
 • "KB/AR 22 januari 1998" voor de verdeling van psychotropen.
 • Erkend door FAVV - voedingsmiddelen.
 • Erkend voor "medische hulpmiddelen".